Alkusammutuskoulutus, AS1

AS-1 alkusammutuskoulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in sekä Suomen Palopäällystöliiton suunnittelema koulutus. Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, joka kestää yhteensä kaksi tuntia. Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä oikean tulen kanssa.

Tulevat kurssit

No posts

Koulutuksen kesto on kaksi tuntia ryhmälle, jossa on enintään 15 koulutettavaa. Alkusammutuskortti toimii todistuksena kurssin hyväksytystä suorittamisesta.

Koulutuksen käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m.

  • Tarjouksen mukaan
  • Liiton jäsenille – 12% alennus hinnasta

Kurssin osaamistavoite

Alkusammutusharjoituksen tavoitteena on, että harjoituksen jälkeen koulutetut henkilöt osaavat käyttää turvallisesti vähintään sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Lisäksi tiedollisena tavoitteena on, että koulutettavat osaavat tunnistaa ympäristön riskejä ja ymmärtävät alkusammutustaitojen merkityksen tulipalotilanteessa.

Opetusaiheet

  • tulipalon ominaisuudet
  • alkusammutuksen merkitys
  • toiminta tulipalotilanteessa
  • erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineellä
  • käsisammuttimen käyttö
  • sammutuspeitteen käyttö

Kohderyhmä

Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut aiheesta. Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta.

Yhteistyössä