Tapaturmavakuutus

Tapaturman sattuessa vakuutus antaa lisäturvan lakisääteiset vakuutukset huomioiden. Vakuutus tarjoaa hoitoturvaa ja apua tapaturmasta aiheutuneisiin taloudellisiin menetyksiin. 

Vakuutusten voimassaolo

Vakuutus on voimassa VPK:n palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, palokunnan kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, tapahtumissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, päivystysvuorojen aikana harjoitettavassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus on voimassa myös SPEK:n ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumissa.

Lakisääteiset vakuutukset ja korvaukset

Kun palokunnalta työantajana edellytetään työntekijän työtapaturmavakuutusta, se on ensisijainen vakuutus.  Työntekijän työtapaturmavakuuttaminen on lakisääteinen työnantajavelvoite koskien kaikkia työnantajia, jotka maksavat palkkaa kalenterivuoden aikana 1 400 euroa. 

Mikäli korvausta työstä annetaan vapaaehtoisille muuna vastikkeena kuin rahapalkkana, niin on myös arvioitava onko vastikkeiden arvo kokonaisuudessaan yli 1400€, jolloin vakuuttamisvelvollisuuden ehto myös täyttyy.

Kun vapaaehtoistyö katsotaan työsuhteeksi, tapaturman korvaus maksetaan TyTalista (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ).

VPK:n on aina syytä selvittää oma lakisääteinen vakuutusvelvollisuus. 

Jos pelastustehtävään osallistumisesta ei makseta korvausta, valtiokonttori voi maksaa sopimuspalokuntalaiselle korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista pelastuslain perusteella silloin, kun ei ole oikeutta korvaukseen muun lain mukaan. Valtion varoista korvausta maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteiden mukaan. 

Vahinkotapauksessa lakisääteisen korvausten lisäksi liiton tapaturmavakuutuksesta maksetaan päiväraha-, invaliditeetti- tai kuolinturva- korvausta. 

Tapaturmavakuutuksen korvausmäärät 

Hoitokorvaus: 15 000 € 

Päiväkorvaus: 25 € 

Invaliditeettiturva: 60 500 € 

Kuolemantapaus: 30 000 € 

Hoitokorvaus: 8 500 € 

Invaliditeettiturva: 45 500 € 

Kuolemantapaus: 2 500 € 

Hoitokorvaus: 8 500 € 

Invaliditeettiturva: 5 000 € 

Kuolemantapaus: 1 700 € 

  

Hoitokorvaus: 8 500 € 

Invaliditeettiturva: 5 000 € 

Kuolemantapaus: 1 700 € 

Tutustu myös palokuntien vastuuvakuutuksiin

Yhteistyössä