Kurssinjohtajat

Hämeen Pelastusliiton kurssinjohtajat ja kouluttajat edustavat koulutustilaisuuksissa liittoa ja toimivat ohjeiden ja sääntöinen mukaisesti.

Lomakkeet

Huom. !  Palkkiolomakkeiden tulee olla kuun viidenteen arkipäivään mennessä toimitettu liittoon, niin maksu kuun 15. päivä.

Ohjeet

Hämeen Pelastusliittoon voit lähettää linkistä sähköpostin turvapostina

Yhteistyössä