Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi

Kurssilla käydään läpi asumien ja arjen turvallisuuden perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yleisimmät vaarapaikat sekä perehdytään pelastussuunnitelman laadintaan.

Tulevat kurssit

Kurssin kesto on kaksi iltaa n. 4h/ iltaa klo 17 alkaen. Kurssille tulee ilmoittautua vähintään 3 viikkoa ennen ilmoitettua kurssiajankohtaa.

Vahvistus tulee sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen kurssia. Mikäli ilmoittautuneiden määrä jää alle 8 henkilön, kurssia ei järjestetä. Peruuttamatta jääneet poissaolot laskutetaan täysimääräisenä.

  • Hämeen Pelastusliiton jäsenille 110 € (alv 0%)
  • Ei-jäsenille 130 €/hlö (alv 0%)
  • Laskulisää 2 euroa

Kurssin osaamistavoite

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää asumien ja arjen turvallisuuden perusteet, osaa tunnistaa ja ennalta ehkäistä yleisimmät vaarapaikat tietää pelastussuunnitelman laadinnan perusteet.

Opetusaiheet

  • pelastushallinnon paikalliset järjestelyt
  • vaaratekijät
  • talon turvallisuussuunnitelma
  • paloturvallisuus ja hälyttäminen
  • rakenteellinen suojelu
  • suojelujärjestelyt: suojeluhenkilöstö ja sen tehtävät
  • suojelumateriaali

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu taloyhtiöiden turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. Se soveltuu myös kiinteistön hoidosta vastaaville sekä asumisen ja arjen turvallisuudesta yleisesti kiinnostuneille. Kurssi korvaa aiemman Talon turvallisuuspäällikön.

Yhteistyössä