Palokuntanuoret

Ajankohtaista

Liitinviesti kesäleirillä 3.7.2024 klo 14

Liitinviesti kilpaillaan palokuntanuorten kesäleirin 2024 yhteydessä vierailupäivänä ke 3.7.2024 klo 14:00 alkaen Padasjoen Tarusjärvellä. Ilmoittautuminen tapahtuu Haka rekisteriin…

Talvileiripäällikkö 2025

Nuorisotyötoimikunta hakee talvileiripäällikköä vuoden 2025 talvileirille. Talvileiri on toimintaleiri, jonka tavoitteena on antaa nuorille elämyksiä ja taitoja liikkumiseen,…

NUORET: Kilpailupäivä 5.10.2024, Ruovesi

📸: Kuva kilpailupäivästä 2023 Laita kalenteriin: Kilpailupäivä järjestetään 5.10.2024 Ruovedellä. Paikkana Ruoveden yhtenäiskoulu. Ja urheilukentän hiekkakenttä. Lisätietoa: Jenna…

Palokuntanuoriso-osastot

Palokuntanuoriso-osastot on jaettu ikäluokittain, useissa palokunnissa varhaisnuoriin (7–9-vuotiaat ) ja nuoriin (10–17-vuotiaat). Nuori voi siirtyä 16–18-vuotiaana palokunnan hälytysosastoon, siten kuin palokunnan säännöissä on määritelty. Tämä hyödyllinen harrastus on nuorelle lähes ilmainen.

Toiminta

Kilpailuja palokuntanuorille järjestetään ympäri vuoden. Liiton kilpailutoimintaan kuuluvat palobandy, Ilves-kilpailu, tietokilpailu ja liitinviesti sekä frisbeegolf -kilpailu. Kilpailujen voimassaolevat säännöt löytyvät kilpailut-sivulta.

Ohjaajille suunnattuja koulutuksia järjestetään kouluttajavalmiuksista vuosittain sekä joka vuosi on järjestetty nuoriso-osaston johtajakurssi.

Liiton leirejä ovat kesäleiri ja talvileiri. Lue lisää leireistä tästä.

Alueiden toiminta on jaettu viiteen alueeseen, jotka ovat Hämeenlinna, Forssa-Toijala, Päijät-Häme, Tampere ja Ruovesi.

Ohjaajakoulutus ja opintopäivät

Liiton nuorisotyö järjestää ohjaajille suunnattuja koulutuksia. Vuoden aikana järjestetään nuoriso-osaston kouluttajakurssi sekä nuoriso-osaston johtajakurssi. Lisäksi järjestetään kaikille ohjaajille avoimia opintopäiviä. 

Toimihenkilöt

Nuorisotyössä valitaan kahden vuoden toimikausille:

Puheenjohtajan tehtävä on toimia kokouksissa puheeheenjohtajana, valmistella toimikunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimia esittelijänä, huolehtia ja valvoa kokousten päätösten toimeenpanoa ja toteutusta sekä edustaa toimikuntaa valtakunnan, liiton ja alueiden tapahtumissa.

Nuorisotyön puheenjohtajan tehtävänä on toimia nuorisotyötoimikunnan kokouksissa esittelijänä, edustaa toimikuntaa valtakunnan, liiton ja alueiden tapahtumissa ja pitää yhteyttä liittoon, keskusjärjestöön, alueiden nuorisotyönohjaajiin, muihin nuorisojärjestöihin, sekä nuorisoviranomaisiin liiton alueella.

Sihteeri toimii toimikuntien kokouksissa, huolehtii toimintatilastojen kokoamisesta ja hoitaa muut toimikunnan ja liiton antamat tehtävät.

Yhden vuoden toimikausille valitaan:

Alueohjaaja toimii aluetoimikunnan puheenjohtajaja ja edustaa aluetta, kutsuu koolle aluetoimikunnan kokoukset, edustaa aluetta liiton nuorisotyötoimikunnan kokouksissa ja viestii alueen asioista liiton nuorisotyötoimikunnalle sekä päinvastoin.

Kilpailupäällikön tehtävänä on pitää yhteyttä järjestämisvuorossa olevaan alueeseen kilpailujen järjestämisestä ja avustaa osaltaan niiden järjestämisessä, huolehtia kilpailujen tuomariston kouluttamisesta tarpeen mukaan. Olla yhteydessä vuorossa olevaan alueeseen kilpailujen järjestämisestä ja avustaa osaltaan niiden järjestämisessä  ja koordinoida liiton kilpailuja, sekä huolehtia valtakunnallisten kilpailujen esikarsintojen järjestämisestä leirien yhteydessä (sankoruisku-kilpailu). Kilpailupäällikkö varmistaa kiertopalkinnot kilpailupaikalle ja huolehtii kilpailutuloksien toimittamisesta nuorisotyön sihteerille.

Koulutuspäällikkö suunnittelee nuorisoleirillä toteutettavien kurssien yleisohjelmat ja järjestettävät kurssit sekä suunnittelee ohjaajakoulutuksen toteuttamisen. Organisoi taitomerkkikokeen sekä kirjaa ne tilastointia sekä uusintakoesuorituksia varten (listaa suoritukset kursseittain). Osallistuu opintopäivien suunnitteluun siltä osin kuin ohjelma käsittelee koulutusta.

Liiton nuorisotyötoimikunta valitsee leiripäälliköt kesä- ja talvileirille. Leiripäälliköt keräävät oman tiimin (ml. varaleiripäällikkö kesäleirille) ja jakavat vastuut tehtävien mukaan; keittiö, kanttiini, viestintä, turva, huolto, ensiapu ja koulutus.

Puheenjohtaja Kari Vainio 2023-2024
Sähköpostiosoite puheenjohtaja ( @ )hameenpalokuntanuoret.fi
Puhelinnumero 040 – 552 1174

Päätöksenteko ja ohjeet

Nuorisotyön toimintaa ohjaa toimintaohje pdf.

Liiton nuorisotyöllä on vuoden aikana kevät- ja syyskokous, jossa käsitellään nuorisotyön toimintaohjeen määräämät asiat.

Kevätkokous 2023 pöytäkirja pdf
Syyskokous 2022 pöytäkirja pdf

Syyskokouksessa päätetään henkilövalinnat nuorisotyötoimikuntaan. Toimikunnan jäsenet edustavat toiminta-alueita ja liiton hallitus vahvistaa toimikuntien kokoonpanot pdf. Nuorisotyötoimikunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka yhdessä liiton hallituksen kanssa edistää ja kehittää palokuntanuorisotyötä liiton alueella.

Nuorisotyötoimikunnan kokousten päätöksiä
Kokous 1/2023 pdf

Muut ohjeet

Nuorisotyön toiminta-alueilla on mahdollisuus hakea vuosittain 15.12. mennessä toiminta-avustusta 200€/alue/vuosi: Avustushakemus pdf

Epäasiallisen käytöksen tai häirinnän käsittelyyn on liitossa päätetty ohjeet, jotka löytyvät toiminta ja organisaatio-sivulta.

Ohje epäasiallinen käytös pdf
Ohje alaikäisen koskemattomuuden turvaamiseksi pdf

Järjestötyön koulutuksista järjestäjille maksettavista korvauksista on päätös pdf

Hämeen pelastusliitto ry Facebook logo

Katso ajankohtaiset kuulumiset Hämeen Pelastusliiton nuorten facebook–ryhmästä

Palokuntanuoret turvallisuustaidot

Yhteistyössä