Turvallisuuskoulutukset

Turvallisuuskoulutuksilla pyritään lisäämään ihmisen omaa turvallisuutta, riskien havainnointia ja onnettomuuden ehkäisytaitoja.

Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi

Kurssilla käydään läpi asumisen ja arjen turvallisuuden perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yleisimmät vaaranpaikat sekä perehdytään pelastussuunnitelman laadintaan..

Väestönsuojanhoitajan kurssi

Perustietoa ja harjoittelua väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja tarkastuksista – Miten väestönsuoja pidetään toimintakunnossa sekä tarvittaessa johdetaan väestönsuojan käyttöönottoa.

Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksessa harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä oikean tulen kanssa.

Järjestöjen koulutus

Järjestämme palokuntien lisäksi erilaisia täydennyskoulutuksia oman alueen jäsenyhdistyksille, mm pelastuskoirayhdistyksen jäsenille ja meripelastusseuralle

Muut koulutukset

– Hämeen pelastusliiton kautta tilattavia koulutuksia:

  • Ensiapukurssit
  • Paloilmoitin hoitajakurssi
  • Tulityökurssit
  • 72 h-koulutukset