Vastuuvakuutukset

Palo- ja pelastustoiminnan vastuuvakuutus

Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa, palo- ja pelastustoiminta, toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot.

Vastuuvakuutukseen sisältyy myös  palo- ja pelastustoimintaan liittyvä toiminnan esittely tai koulutukset ( esim. alkusammutuskoulutus VPK:n varainhankintana).

Varainhankintana suoritettavat muut toiminnat, kuten puunkaato ja nostotoiminta pitää vakuuttaa erikseen.

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 1 000 000€ ja omavastuu jokaisesta vahingosta 600€. Vakuutus on voimassa Euroopassa. 

Vastuuvahingoista sekä mahdollisten muiden toimialojen vakuuttamisesta voi olla yhteydessä Pohjola Vakuutuksen asiakkuuspäällikköön Mika Haapakanniin.

Hallinnon vastuuvakuutus

Vakuutettuina ovat VPK:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, palokunnanpäällikkö, varapäällikkö, ja eri osastojen johtajat. Vakuutuksesta korvataan taloudellinen vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan yhteisön hallinnossa ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä on varallisuusvahingossa 200 000 € ja omavastuu 2000 € vahinkoa kohden. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Tutustu myös palokuntien tapaturmavakuutuksiin

Yhteistyössä