Toiminta ja organisaatio

Hämeen Pelastusliitto ry on alueellinen:

-pelastusalan järjestötoiminnan tukija ​
-turvallisuusalan koulutusjärjestö

Organisaatio

Hämeen Pelastusliiton toimintaa johtaa hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Heidät sekä varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Hallitus asettaa vuosittain nais- nuoriso- sekä veteraanityötoimikunnat sekä muut toiminnan tueksi tarvittavat työryhmät. Toimikunnat ovat asiantuntijaelimiä, jotka toteuttavat toimintaa. 

Toiminnanjohtaja vastaa liiton toimistosta, jossa toiminnanjohtajan lisäksi työskentelee järjestöpäällikkö ja koulutuspäällikkö.  

Toimintaa ohjaavat asiakirjat 

Vuosittaiset koulutus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksytään liiton kokouksissa. Voimassa olevat vuosisuunnitelmat löytyvät kokoukset sivulta. 

Toimintaohjeet:

Hämeen Pelastusliiton jäsenyhteisöjä ovat sopimuspalokunnat, muut pelastusjärjestöt sekä yritykset ja yhteisöt Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Yhdistyksen päätavoite on alueen palokuntatoiminnan edistäminen ja pelastusalan vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden ja osaamisen kehittäminen. ​ 

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEKin jäsenjärjestönä Hämeen Pelastusliitto toteuttaa sen konseptin mukaista turvallisuuskoulutusta, -tiedotusta ja kampanjoita. Kouluttajina toimivat pelastusalan toimijat pelastuslaitoksilta ja sopimuspalokunnista.​ 

Yhteistyössä