| | | | |

Koulutustaitojen kehittäminen-kurssi kevät 2024

Hämeen Pelastusliitto järjestää Koulutustaitojen kehittäminen-kurssi Liiton jäsenyhdistyksille 16.3-14.4.2024 ajalla.

Kuvaus kurssista:

Kurssilla käydään läpi ihmisen oppimista ja siihen vaikuttavia asioita. Kurssilla keskitytään kokemusperäiseen oppimisteoriaan ja sen soveltamiseen koulutuksen rakenteessa. Kun kurssilainen ymmärtää ihmisen oppimiseen vaikuttavat asiat, voidaan tutustua koulutuksen rakenteeseen ja eri koulutuksen osien yksityiskohtiin, jotta koulutus olisi mahdollisimman laadukasta ja tehokasta. Kurssilla harjoitellaan ja opitaan esiintymistaidosta ja sen vaikutuksesta koulutukseen. Jokainen kurssilainen tekee harjoitussuunnitelman ja sen pohjalta pitää muille kurssilaisille koulutuksen. Kurssin kouluttaja antaa jokaisesta harjoitussuunnitelmasta, sekä koulutuksesta henkilökohtaisen palautteen.

Kurssin toteutus:

Kurssi toteutetaan kahdessa lähiopetuksessa, joiden välissä on noin kuukauden mittainen etäopiskelu. Ensimmäisessä lähiopetuksessa kurssilaisille annetaan riittävä teoriaopetus, jotta hän kykenee suunnittelemaan ja tekemään harjoitussuunnitelman itsenäisesti. Etäopiskelun aikana kurssilaiset saavat kerran kurssin kouluttajalta palautetta harjoitussuunnitelmastaan.  Seuraavalla lähijaksolla kurssilainen toteuttaa suunnittelemansa koulutuksen muille kurssilaisille. Koulutus suorituksesta kurssilainen saa palautteen muilta kurssilaisilta, sekä kurssin kouluttajalta.

Kurssin tavoitteet:

Kurssin jälkeen kurssilaiset:
• Tuntevat ihmisen kokemusperäisen oppimisen teorian ja kuinka sitä sovelletaan käytännössä
• Tuntevat koulutuksen rakenteen merkityksen oppimisen kannalta
• Osaavat suunnitella ja toteuttaa turvallisen käytännön koulutuksen
• Osaavat antaa rakentavaa palautetta koulutettaville

Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kurssi on tarkoitettu liiton palokunta- ja pelastuskoirayhdistysten jäsenille , jotka toteuttavat viikkokoulutuksia omassa yhdistyksessä. Kurssi antaa hyviä eväitä aloittavalle kouluttajalle, sekä toimii hyvänä kertauksena kokeneemmalle kouluttajalle.

Aika:                                                                                   Paikka:
1 lähijakso: 16.3 – 17.3.2024 klo 9-17                              1 lähijakso: Tammelan VPK, Iisaksentie 5, Tammela
2 lähijakso: 13.4 – 14.4.2024 klo 9-16                              2 lähijakso: Alueittain pienryhmissä

Kurssin hinta:                                                                                                               
Kurssimaksu on 85 €/oppilas sisältäen lähijaksojen lounaat ja kahvit                        Kurssilainen on vähintään 16-vuotias

Ilmoittautuminen tapahtuu LYYTI- järjestelmässä viimeistään to 29.2.2024

ILMOITTAUDU

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta erikseen eräpäivän jälkeen

Samankaltaiset artikkelit